WłADZE

Zarząd:
Zbigniew Sprzączkowski - prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:
Jacek Koprucki - członek RN, przewodniczący RN
Krystyna Mulik- członek RN, z-ca przewodniczącego RN
Iwona Danak - członek RN, sekretarz RN
Alicja Lichacz - członek RN, przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Jadwiga Stankiewicz - członek RN, z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Grzegorz Wnukowski - członek RN, sekretarz Komisji Rewizyjnej
Artur Harendarz - członek RN