Regulaminy

RegulaminPobierz
Regulamin w zakresie napraw wewnątrz lokali mieszkalnych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej  w Żaganiu.
Regulamin ​przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali mieszkalnych i lokali   
o innym przeznaczeniu, przeprowadzania przetargów na lokale oraz zamiany lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu + załączniki.
Regulamin ​zasad wnoszenia i rozliczeń z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz przenoszenia i ustanawiania odrębnej własności lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.
Regulamin rozliczania energii cieplnej zużytej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej przez użytkowników lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.
Regulamin porządku domowego oraz zasad współżycia mieszkańców w Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Żaganiu.
Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.
Regulamin Walnego Zgromadzenia w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.
Regulamin ​Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.
Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.
Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.
Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.
Regulamin tworzenia i wydatkowania funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.
Regulamin rozliczania kosztów inwestycji w zakresie budowy budynków mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, dla których Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żaganiu po raz pierwszy ustanawia tytuły prawne.
Regulamin organizacji, działalności i rozliczeń Grupy Konserwacyjnej w Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Żaganiu.
  
Regulamin zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. 
Regulamin rozliczania kosztów zużycia zimnej wody, odprowadzania ścieków oraz zasad ustalania odpłatności w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu (w tym zimna woda na potrzeby ciepłej wody).
Regulamin termomodernizacji w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.