telefony

DziałNr Pok.Zakres ObsługiTelefon
Sekretariat8kadry, fax684772140
684772155
Prezes Zarządu9684772140
Dział Techniczno-Remontowy1obsługa techniczna budynków, zgłoszenia awarii i usterek, sprawy terenowo-prawne, umowy o wykonywanie robót, umowy dzierżawy terenu684772141
Dział Techniczno-Remontowy10 rozliczenie zużycia energii cieplnej, umowy najmu lokali użytkowych, BHP 684772142
Dział Mieszkaniowy7sprawy członkowskie, przekształcenia mieszkań, dodatki mieszkaniowe, windykacje należności684772144
684772153
Dział Księgowo-Finansowy3opłaty, książeczki mieszkaniowe, potwierdzenie sald lokali mieszkalnych684772143
Dział Księgowo-Finansowy4potwierdzenie sald lokali użytkowych684772148
Dział Księgowo-Finansowy6kredyty, faktury684772152
WarsztatBrzozowabieżące naprawy684772150
Serwis Telewizja Kablowa Żagań, Tomaszowobieżące naprawy501005025
Telefon AlarmowyCzynny w godzinach od 15:00 do 7:00 oraz dni wolne602606602