FOrmularze do pobrania

Nazwa dokumentuPobierz
Szczegółowa informacja o Walnym Zgromadzeniu 2022
Szczegółowa informacja o Walnym Zgromadzeniu 2021
Deklaracja o przystąpieniu do spółdzielni
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami Iłowa
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami Tomaszowo
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 2019
Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu 2019
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami Żagań
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami Gozdnica
Oświadczenie o zameldowaniu w mieszkaniu
Oświadczenie o braku zameldowania w mieszkaniu
Wniosek o przekształcenie mieszkania
Wniosek o udostępnienie dokumentów