Segregacja śmieci

Burmistrz Żagania przypomina mieszkańcom gminy Żagań o stosowaniu się do zasad prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi i segregowaniu odpadów w gospodarstwach domowych.

Zgodnie z obowiązującym na terenie całego kraju Wspólnym Systemem Segregacji Odpadów,  przypominamy o przestrzeganiu zasady „5 frakcji odpadów”.

Przypominamy, prosimy i apelujemy o niewrzucanie odpadów gabarytowych, budowlanych, czy zielonych do kontenerów na odpady zmieszane, a także o niepozostawianie ich wokół. Takie odpady należy we własnym zakresie wywozić na PSZOK.

 

WRÓĆ