Dostęp do informacji

W trosce o bezpieczeństwo informacji prosi się członków Spółdzielni Mieszkaniowej o dokonanie rejestracji aby posiadać dostęp do informacji zgodnie z Art81 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych tj. dostęp do regulaminów, uchwał i protokołów obrad organów spółdzielni, a także protokołów lustracji i rocznych sprawozdań finansowych.

Rejestrację należy dokonać w siedzibie Spółdzielni w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 pokój nr 10. Należy okazać dowód osobisty.

 

Uprzejmie informujemy, że uruchomiony został system przydzielania dostępu do strefy członka spółdzielni mieszkaniowej.

W celu otrzymania loginu prosimy przed przybyciem do biura potwierdzić telefonicznie swój zamiar.

Telefon kontaktowy : 68 477 21 42

Osoba do kontaktu : Krzysztof Mordak

 

WRÓĆ