Przetarg na roboty budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żaganiu ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie n/w robót budowlanych w systemie ryczałtowym:

  1. Segmentowe (częściowe) docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
  2. Częściowa wymiana instalacji z.w., c.w. i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych,

Szczegółowy zakres robót, wysokość wadium oraz zawartość ofert określają specyfikacje w cenie 184,50 zł brutto. Specyfikacje można otrzymać w biurze Spółdzielni pokój nr 1 po okazaniu dowodu wpłaty na konto nr 20 10205460 0000 59020003 6475 PKO Żagań.
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na …” należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Sosnowa 40, 68-100 Żagań, w terminie do dnia 17.05.2024 r. do godz. 1400.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dalszych bezpośrednich negocjacji z oferentami oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

WRÓĆ