Garaż do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żaganiu ogłasza przetarg ofertowy na wynajęcie garażu położonego w kompleksie garaży przy ul. M. Konopnickiej 51”A” w Żaganiu o pow. 15,80 m2.

Ustala się cenę wywoławczą w wysokości 270,00 zł netto plus należny podatek VAT za jeden miesiąc.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 24.05.2024 r. do godziny 14:00. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, możliwość dalszych bezpośrednich negocjacji z oferentami oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

WRÓĆ